Team

ah

ing.arch. Angela HORNICKÁ
autorizovaný architekt

1991     
– SPŠD, odbor Konštrukcia a tvorba nábytku a interiéru
1998
– FA STU, Katedra interiéru výstavníctva a scénografie
1998-2008
– samostatný architekt / interná spolupráca s ateliérom Expo line s.r.o.
2008
– založený ateliér ARQITEQ, s.r.o.
2011
– Certifikovaný projektant pasívnych budov, Passivhaus Institut Darmstadt